Klub

A Klub célja, hogy egy-egy sport vagy foglalkozás heti rendszerességgel kerüljön megtartásra és arra mindenki szabadon járhasson. A Klub havidíjas, minden foglalkozásra külön, esetenként eltérő összeggel. A Klub tematikája nem épül szorosan egymásra, így bármikor lehetséges a becsatlakozás. A Klub díját minden hónap első óráján kell befizetni.